home

t i t i a e g g e n visual artist

 

 

 

 

 

 

floor sculptures and installations - spatial sketches

drawings - collages

works on paper - mixed media

artist's books - vide

 

o

statement

 

......we do not walk where we are, but where we think we are.

 

For some time I use the working title "Where the feet are ..... where the head is."

The place where you are in your mind is often a different location from where you are physically.

The working title gives me the oppertunity to explore various aspects of positioning in space and time in both physical and mental sense and display it in

series or a project or in one single image.

 

In my art work I focus on floor images. By making 2D sketches and collages, video and artist'-booklets, I try to get grip on the elusive world around us.

The world in which we are and where we think we are at the same time.

 

 

 

 

 

 

statement - NL

......we lopen niet waar we zijn, maar waar we denken te zijn.

 

Al enige tijd gebruik ik de werktitel ‘Waar de voeten staan.....waar de gedachten kunnen zijn.’

De plek waar je in gedachten bent, bevindt zich vaak op een andere locatie dan waar je fysiek bent. We dwalen door een eigen gecreëerde werkelijkheid.

 

De werktitel biedt mij de ruimte om allerlei aspecten van plaatsing in ruimte en tijd in zowel fysieke als mentale zin te onderzoeken en deze vorm te geven in

series of een project of in een enkel beeld.

 

In mijn werk belicht ik allerlei aspecten van de fysieke plaats, zoals de ruimte die je letterlijk inneemt, de plek op de vloer waar je kunt lopen, de afstanden

die je aflegt.

Hierbij richt ik me d.m.v. vloerbeelden op de plekken waar we letterlijk staan, waar we fysiek aanwezig zijn. Beelden van de ‘gekleurde en denkbeeldige’

omgeving waar we doorheen lopen.

 

Door middel van 2D schetsen en collages, werk op papier achter glas, video’s en kunstenaarsboeken probeer ik grip te krijgen op de wereld om ons heen;

de wereld waarin we zijn en waar we denken te zijn, tegelijkertijd.