statement

t i t i a e g g e n visual artist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statement

 

......we do not walk where we are, but where we think we are.

 

 

 

......we lopen niet waar we zijn, maar waar we denken te zijn.

 

De plek waar je in gedachten bent, bevindt zich vaak op een andere locatie dan waar je fysiek bent. In gedachten vaak ergens anders. We dwalen door een eigen gecreëerde werkelijkheid.

 

 

Vluchtig, tijdelijk en kwetsbaar.

.

Mijn werk is conceptueel van aard en gaat over de plek, waar je bent. Dwalend door eigen gecreëerde werkelijkheden, die door elkaar heen lopen, met ongrijpbare momenten. Juist dit ongrijpbare ervan blijft fascinerend.

In mijn projecten neem ik telkens een bepaald facet van dit ongrijpbare ‘ergens zijn’, hier=ergens, onderweg zijn, een omweg, waar de voeten staan en 'ergens vandaan moeten'. Plaatsaanduidingen in woord en beeld vormen een onderdeel in mijn werk. In boekvorm, installaties en collages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

'WAAR DE VOETEN STAAN EN WAAR HET HOOFD IS"

Mijn werk gaat over ‘het ergens zijn’.

 

Dagelijks verplaatsen wij ons van A naar B en de meeste tijd zijn we in gedachten en maar half in het hier en nu.

We zijn altijd ergens. Fysiek of mentaal.

 

Bijna iedereen wil in meer of mindere mate ontsnappen aan tijd en werkelijkheid door verstrooiing te zoeken of door zich te verplaatsen in een andere wereld.

Dit doen we van nature. Deels uit nieuwsgierigheid, maar ook vanuit een behoefte de wereld en het leven te doorgronden.

Alleen op momenten van hoge concentratie ervaren we de eenheid van het lichaam in verbinding met de omgeving, het hier en nu en ons existentieel

bewustzijn en onze aanwezigheid.

Maar meestal niet, omdat we met andere dingen bezig zijn. We ervaren doorgaans maar een gedeelte van waar we zijn.

 

In het meerjarenproject: ‘Waar de voeten staan en waar het hoofd is’ werk ik met beelden die gaan over het ‘ergens zijn’, zowel fysiek als mentaal.